2011-01-23 - 14:23
Meddelande från Webmaster

Anmälan

Anmälan öppnar så fort vi är klara med NYA anmälnings systemet typ "anmalan.nu" , dvs. Man är inte anmäld förän man betalt. Vi räknar vara klara i början av Februari.


Kommentarer
Hampus Smith 2011-01-25 21:59:31
Finns protokoll på vad man kommit fram till, vad gäller uppdelning av klasser, hur många klasser, hur många heat, hur många på startgrinden, ....
Har hört att 50cc klassen kan drabbas då ungdomsklassen skall prioriteras, kan detta verkligen stämma? MX Syd är ju till för dom små, som skall börja köra, eller har man bytt inriktning?

Rasmus Ardemark 2011-02-21 10:49:21
Undrar också var protkollet blir av.
Möte 5/12, hur lång tid ska det behöva ta att lägga upp det?