2010-11-13 - 19:09
Meddelande från Webmaster

MX-SYD MÖTE

Förslag så här långt:

Förslag

Från FörslagTomelilla MK Tycker att 85U ska vara kvar men med kortare heat max 15 min och verkligen trycka på att tävlingen

är till för nybörjare, inga blåflaggor samt vid förarsamanträdet uppmana "snabba" förare att ha

respekt för detta.Skivarps MK Skall vi ha kvar 85U? eller skall vi ta bort den klassen så vi hinner ta hand om de som tävlingen är till för dvs. barn upp t.o.m. 12 år. Hur många av de som kör 85u har småsyskon

Hur kan vi marknadsföra MX-syd så att vi säkrar tillväxten? Det är glest med 50 åkare men gott om 65 o 85 åkare

Skall vi tillsätta en grupp/styrelse som bevakar våra frågor Inför Svemo, för protokoll, arbetar med frågor löpande under året mm

Ett MX-Syd läger till sommaren med inhyrda tränare, finns intresse?

Ett klargörande av hur kvalen skall fungera fungerar vid tävlingar.

Flaggvakter, skall arrangerande klubb ordna dessa så föräldrar kan ta hand om barnen
Lars Jönsson Landskrona Tycker att det vore bättre och lättare att tidskval körs likt MX Champ,
då detta är absolut mest rättvist för alla förare. Istället för 3 kval som
numera är standard i 65 / 85, så kan man ju köra tidskval på två grupper
samtidigt. De 20 med bästa varvtider till A final, nästkommande till B final
och de sista i C final.
Skulle spara otroligt mycket tid på detta, samt att barnen skolas in för lite större
tävlingar där detta upplägg är mer vanligt.


Kommentarer
Ludwig Berggren 2010-11-16 14:04:26
Sommarläger är absolut intressant!! Tidkval OK, det kör vi i VMX och det funkar utmärkt. Ps vi kommer i 50 klassen och jag tror vi kan locka med oss några nya från Halland :) Obs att ni numera är välkomna till VMX med i alla klasser.