2009-06-09 - 22:26
Meddelande från Teckomatorps CT

Anmälan TcT

Då maximalt antal startande i 85G har överskridits ,så är det Viktigt att dom som inte har för avsikt att köra avanmäler sig så att Reserverna kan få köra istället....


Kommentarer
Jesper Blom 2009-06-18 13:30:39
anmäler i 85 nybörjar (ej i G)