2015-01-10 - 13:11
Meddelande från Webmaster

Förändrad åldersregler för Tjejer i Motocross

Tommy rapporterade kring ett ökat antal dispenser gällande tjejer som ansöker om
dispens att delta i Guldhjälmsklassen. Distrikten samtyckte till Motocrossektionens
föreslag att 12-åriga tjejer med U-licens tillåts delta i Guldhjälmsklassen fr.o.m. 2015.
Sektionen tar fråga med sig till omskrivningen av SR Motocross.


I praktik innebär det att som tjej kan du välja om du vill ställa upp i 85G eller 85U tävling för dagen.
Dock bara en klass per tävling/dag.
Licenskrav för tjejer = G eller U spelar ingen roll.


Motocrossektionen förtydligade att maxåldern för 85cc U sänks till 15år 2015


Kommentarer
Erik Eriksson 2015-03-30 20:30:48
Får förare med J-licens köra mx-syd?