11 januari, 2018

Om oss

Mx-Syd Logo

MX-Syd startade för många år sedan som ett samarbete mellan några motorcrossklubbar i Skåne, med syfte att låta barn under 12 år få utveckla sina färdigheter på olika crossbanor och som ett mjukt sätt att börja tävla.

Idag är barn och unga upp till 17 år välkomna i gemenskapen och banorna som deltar ligger i den södra delen av Sverige.

Fokus ligger på träning och att få träffa kompisar från andra klubbar. MX-Syd fungerar som en utmärkt skola för fortsatt tävlande.

Det finns flera olika klasser i MX-Syd, men oftast är följande aktuella: 50 G, 65 G, 85 G, 85 U samt 125 U.


Upplägg:

Schemat för en MX-Syd helg varierar men upplägget är detsamma.

 

Depån öppnar fredag eftermiddag/kväll.

Anmälan sker enligt tider på schemat, fredag kväll samt lördag och söndag morgon.

Då alla ska upp till en hektisk dag såväl lördag som söndag råder tystnad i depån kl 22.00.

Besiktning och ljudmätning av fordon och förare sker. Ibland ska alla besiktiga, ibland slumpmässigt utvalda. Ibland är det komplett kontroll och ibland utvalda delar. Detta sker enligt tider på schemat, lördag kväll samt/eller söndag morgon.

Under all körning finns ambulans och sjukvårdsteam på plats.

Lördagen: Ibland börjar dagen med ett infomöte ifrån klubben. Samtliga klasser tränar 3 pass. Föräldrar och anhöriga ansvarar för flaggning, ingen körning förrän samtliga bås är bemannade. Dagen avslutas med ett lotteri som alla startande ingår i. Efter detta är det lagledarmöte, här ska 1 vuxen från varje klubb delta och diskutera dagen och morgondagen m.m.

Söndagen: Dagen börjar med att samtliga klasser tränar vars ett pass. Innan tävlingarna startar är det obligatoriskt förarmöte. Alla klasser kör 2 heat och helgen avslutas med gemensam prisutdelning där alla förare får pris.


Förare:

Som förare måste du ha en tävlingslicens. SVEMO utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap. (SVEMO kan dock i enskilda fall medge undantag)

För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov. I licensen ingår en försäkring.

Har du inte någon licens måste du först skaffa en sådan från din klubb.

Guldhjälmslicens (Nationell, gäller endast i Sverige)

Förarlicens för guldhjälmsklass erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens klubb och dess utbildade barnledare. Licens kan utfärdas t.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år.


Klubb KontaktpersonTelefonnummerE-Post
Anderslövs MK Richard Odenmar
Anders Johnson
0738-034201
0760-277763
odenmar68@hotmail.com
mxjohnson711@hotmail.com
Helsingborgs MCK Berne Agbeck
Patrik Håkansson
Magnus Karlsson
042-163733
070-8783901
070-8776435
kansliet@hbgmotocross.nu
patrik.hakansson1@telia.com
makmek@telia.com
Hörby MCK Robban Bengtsson
Martin Ambrosi
Mats Sjöberg
072-201 20 43
070-320 31 84
070-521 45 41
robban25.bengtsson@telia.com
ambrosi73@gmail.com
info@hmck.nu
Landskrona MK Lennart Jonsson0418-435292landskronamk@gmail.com
Limhamns MK Patrik Qvarfordh0708-901846patrikq@axis.com
MCK Hallandia Magnus Carlström076 647 52 60tcr@live.se
MK Jämke Joakim Liljedal
Malin Pettersson
070-5776322
0735-396033
jamke@telia.com
mollagarden@gmail.com
MK Stencrossarna Bo Lundblad 0763-493450 bosselund@hotmail.com
MK Tranan Henrik Werner
Jon Jacobsson
070-8733359
070-9565757
werner_henrik@hotmail.com
sulan_jon@hotmail.com
Rödeby CK Anders Holgersson0708-511 225 anders.rck@gmail.com
info@rck.se
Skivarps MK Andreas Sjööberg
Fredrik Svensson
Thomas Nilsson
0708-161640
0735-061540
0708-444308
andreas.sjooberg@hotmail.com
freddan.svenson@gmail.com
thomas.nilsson@skivarp.se
SMK Kristianstad Nicoline Sandquist 0709-947409 nicoline.sandquist@utb.kristianstad.se jesper@jespersmatovin.se
SMK Ljungby Susanne Brandt
Carola Svanborg
070-3700850
073-0692634
susanne.brandt@bolmso.se
carolasvanborg@gmail.com
SMK Värnamo admin@smkvarnamo.se
Smålandstenar MK Mikael Lövstål
Daniel Seth
0705877075 lmicke@swipnet.se
famseth@spray.se
Sösdala MK
Tomelilla MK Lennart Andersson 0706-065219lott.lennart@sjöbo.nu
Veinge MCK Mikael Strömberg0702-564272mickes255@gmail.com
Vissefjärda CK Johan Gustavsson
Ellinor Fredriksson
070-6250601
0471-221 21
jgust25@hotmail.com
kansli@vck.se
Webmaster Petra Andersson
Niklas Sjöstrand
073-671 43 03
0733-170514
info@mxsyd.se
Östra Göinge MK Marjo Karlsson