Vad är MX-Syd?
MX-Syd startade för många år sedan som ett samarbete mellan några motocrossklubbar i Skåne, med syftet att låta barn under 12 år få utveckla sina färdigheter på olika crossbanor och som ett mjukt sätt att börja tävla. Fokus har legat - och ligger fortfarande - på träning och på att träffa kompisar från andra klubbar. MXSyd fungerar som en utmärkt skola för fortsatt tävlande.
 
Vem kan vara med?
Det finns flera olika klasser i MXSyd och vilka klasser som är aktuella just detta år får du kolla för varje tävling
Men på senare tid har följande klasser varit aktuella:
 
Särskilda bestämmelser för Guldhjälmsklassen
Klass: Maskin: Över: Max: Bakgrund: Siffra:
50 cc 2-takt   50 cc Svart Vit
65 cc 2-takt 50 cc 65 cc Svart Vit
85 cc 2-takt 66 cc 100 cc Svart Vit
4-takt 100 cc 150 cc Svart Vit
           
Särskilda bestämmelser för Ungdomsklassen
Klass: Maskin: Över: Max: Bakgrund: Siffra:
65 cc 2-takt 50 cc 65 cc Vit Svart
85 cc 2-takt 66 cc 85 cc Vit Svarta
4-takt 100 cc 150 cc Vit Svarta
125 cc (U17) 2-takt 100 cc 125 cc Svat Vit
125 cc (U17) 2-takt 100 cc 125 cc Svat Vit
 
Tävlingslicens från SVEMO
SVEMO utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap. SVEMO kan dock i enskilda fall medge undantag. För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov. I licensen ingår en försäkring.
Har du inte någon licens måste du först skaffa en sådan från din klubb.
 
Guldhjälm (Nationell, gäller endast i Sverige!)
Förarlicens för guldhjälmsklass erhålls efter genomgången guldhjälmsutbildning arrangerad av förarens klubb och dess utbildade barnledare. Licens kan utfärdas t.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år.
 
Ungdom (nationell och internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år.
 
 
Exempel på en tävlingshelg för Mx Syd
Ladda ner exempel Förare Mall
Lördag    
07:00 - 07:45 Anmälan enbart (Besiktning sker lördag kväll eller söndag)
08:00 - 08:20 Samling för genomgång
 
Fri träning    
09:00 - 09:25 50G  
09:30 - 09:55 65G  
10:00 - 10:25 85G  
10:30 - 10:55 85U  
11:00 - 11:25 125U  
 
LUNCH ÄTS MELLAN TRÄNINGSPASSEN
 
Start + Fri träning    
11:30 - 11:25 50G Start träning + Fri träning
12:00 - 12:25 65G Start träning + Fri träning
12:30 - 13:25 85G Start träning + Fri träning
13:00 - 13:25 85U Start träning + Fri träning
13:30 - 13:55 125U Start träning + Fri träning
 
LUNCH ÄTS MELLAN TRÄNINGSPASSEN
 
Fri träning    
14:00 - 14:25 50G  
14:30 - 14:55 65G  
15:00 - 15:25 85G  
15:30 - 15:55 85U  
16:00 - 16:25 125U  
 
17:00   LAGLEDARMÖTE I KLUBBLOKALEN
22:00   TYSTNAD I DEPÅN (Det är barn som tävlar så respektera att de behöver sin sömn för att orka med)
 

 
Söndag    
08:00 - 09:30 Anmälan, besiktning och ljudmätning sker i det blå tältet vid banans infart
 
Tträning    
08:00 - 08:20 50G  
08:25 - 08:45 65G  
08:50 - 09:10 85G  
09:15 - 09:35 85U  
09:40 - 10:00 125U  
 
10:05   Förarmöte utanför klubblokalen
 
Heat    
Heat 1 10:30 Kval 1 - 50G 10 min + 1 varv
Heat 2   Kval 2 - 50G 10 min + 1 varv
Heat 3   Kval 1 - 65G 12 min + 1 varv
Heat 4   Kval 2 - 65G 12 min + 1 varv
Heat 5   Kval 1 - 85G 12 min + 1 varv
Heat 6   Kval 2 - 85G 12 min + 1 varv
Heat 7   Kval 1 - 85U 20 min + 1 varv
Heat 8   Kval 2 - 125U 20 min + 1 varv  
 
Lunch 45/60 min efter 125U gått i mål. "Tid för start i heat 9 meddelas i pausen (högtalare/anslag)
 
Heat 9   Kval 1 - 50G 10 min + 1 varv
Heat 10   Kval 2 - 50G 10 min + 1 varv
Heat 11   Kval 1 - 65G 12 min + 1 varv
Heat 12   Kval 2 - 65G 12 min + 1 varv
Heat 13   Kval 1 - 85G 12 min + 1 varv
Heat 14   Kval 2 - 85G 12 min + 1 varv
Heat 15   Kval 1 - 85U 20 min + 1 varv
Heat 16   Kval 2 - 125U 20 min + 1 varv
     
Prisutdelning 30 minuter efter målgång i sista heat vid klubblokalen
 
Observera att detta är ett exempel! Beroende på olika förutsättningar, antal anmälda eller tillgång till flera banor till exempel, kan tidplanen se olika ut från gång till gång. Gemensamt är att det är träningen som är det viktigaste och att alla från pris efter avslutad tävling